ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ด้วยจังหวัดกระบี่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 683,560 บาท

เอกสารแนบ :

ประกาศจังหวัดกระบี่   เอกสารประกวดราคา   ราคากลางและคุณลักษณะ