ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่ง สำหรับการโอน ย้ายฯ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ เรื่องการเทียบตำแหน่ง และอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครูผู้ช่วย หรือตำแหน่งครู (ลว 13 ธค 54)

เอกสารแนบ :

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งฯ