ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ กทจ.กระบี่ เรื่องโครงการเกษียณอายุฯ ปี 56

ประกาศ กทจ.กระบี่ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาล ปี 56

เอกสารแนบ :

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด