ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.อบต.จ.กระบี่ เรื่องหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันฯ

ประกาศ ก.อบต.จ.กระบี่ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ฯ การคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลฯ

เอกสารแนบ :

หลักเกณฑ์ฯ การคัดเลือกโดยการสอบแข่งขัน