ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 10-2552

มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 10-2552 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552

เอกสารแนบ :

มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 10-2552   กรณีไม่มีมติของท่าน โปรดอ่านเอกสารฉบับนี้ก่อน