ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ :

แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับอัตราค่าตอบแทนของพน