ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจากระบบซี ฯ

การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจากระบบซี เป็นระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ