ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโส ในแบบ(อบจ.๒)(ท.๒)(อบต.๒)

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ