ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

กำหนดการประชุม ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2553

กำหนดการประชุม ก.ท.จ./ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2553 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2553 เวลา 09.30 น.( ก.ท.จ.) และ เวลา 13.30 น..( ก.อบต.จ.) ณ ห้องพนมเบญจา หอวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่

เอกสารแนบ :