ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2560

แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2560 (กบ 0023.2/ว50 ลว.30 มี.ค.2560)

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ (กบ 0023.2/ว50 ลว 30 มี.ค. 2560)