ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ