ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาณ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม