ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกก

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   เอกสารแนบ