ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2560

แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2560 (ที่ กบ 0023.2/ว159 ลว. 28 ก.ย. 2560)

เอกสารแนบ :

มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2560   เอกสาร 1   เอกสาร 2