ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูฯ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยว

กบ 0023.2_ว1168 ลว 12 มีค 61 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูฯ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2560

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ