ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การประชุมอนุโครงสร้างของเทศบาล ครั้งที่ ๕- ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ฉบับ

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างและ กำหนดตำแหน่งเทศบาล
การประชุมคณะกรรมการการพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างและกำหนดตำแหน่งเทศบาล

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   เอกสารแนบ