ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

หารือการจ่ายเงินเดือน และค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ