ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ1   เอกสารแนบ2