ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทาง

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ผ่านทางระบบ GFMIS

เอกสารแนบ :

หนังสือ ว4879