ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

เชิญประชุมเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

เชิญประชุมเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

เอกสารแนบ :

หนังสือ