ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่ง

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านทางระบบ GFMIS

เอกสารแนบ :

แจ้งโอนจัดสรร