ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การคัดเลือกปลัดเทศบาล เป็นกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ