ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การออกคำสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ พ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา ๙๒

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ