ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

หารือการประเมินเพื่อปรับประเภทและระดับของเทศบาล จากเทศบาลสามัญเป็นเทศบาลประเภทสามัญ ระดับสูง

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ