ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และก.อบต.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุค

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ