ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :