ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่องการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

การแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินงาน สถานีสูบน้ำไฟฟ้า