ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

แผนปฏิบัติงานและมาตรการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี 2562

กบ 0023.2/ว118 ลว 14 มิ.ย. 2562 แผนปฏิบัติงานและมาตรการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ