ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

กบ 0023.2/ว119 ลว 14 มิ.ย. 62 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ