ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การเตรียมข้อมูลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้อง

กบ 0023.2/ว125 ลว.19มิ.ย.62 การเตียมข้อมูลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ