ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 4 ฉบับ

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเทศบาล
1.หนังสือนำส่ง
2.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๒
3.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเตรียมความพร้อมและพัฒนาพนักงานครูเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. ๒๕๖๒
4.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคคลทางการศึกษาพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๒
5.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   เอกสารแนบ   เอกสารแนบ   เอกสารแนบ   เอกสารแนบ