ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะใ

กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชียวชาญรอบเดือนเมษายน 2562

เอกสารแนบ :

กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครู