ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

แนวทางปฏิบัติ กรณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลนักเรียน ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารส

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ