ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

โครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน” พุทธศักราช

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   2.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   3.ตารางสอนการศึกษาพื้นฐาน   4.การเตรียมตัวเข้ารับการอบรม   6.แบบตอบรับการเข้าอบรม   7. bookbank SCB มรภ.สส.   8.แบบฟอร์มการนำส่งใบโอนเงิน