ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้(ครั้งที่ 1 ปี2562)

ด่วนที่สุด ที่ กบ 0023.2/ว242 ลงวันที่ 18 พ.ย. 2562 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ