ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2653-2567

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ข