ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ :

ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสม