ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 63 สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ผ่านทางระบบ GFMIS

การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 63 สำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ผ่านทางระบบ GFMIS

เอกสารแนบ :

หนังสือแจ้งโอนจัดสรร