ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 63 ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ผ่านทางระบบ GFMIS

การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 63 ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ผ่านทางระบบ GFMIS

เอกสารแนบ :

หนังสือแจ้งโอนจัดสรร   รายละเอียดโอน อำเภอเขาพนม   รายละเอียด อำเภอคลองท่อม   รายละเอียด อำเภอปลายพระยา   รายละเอียด อำเภอเมือง   รายละเอียด อำเภอลำทับ   รายละเอียด อำเภอเหนือคลอง   รายละเอียด อำเภออ่าวลึก