ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ด่วนที่สุด กบ 0023.2/ว3011 ลว 11 มิย 63 การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ