ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การโอนจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามรายการที่นำจัดทำร่าง พรบ.โอนฯ

การโอนจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามรายการที่นำจัดทำร่าง พรบ.โอนฯ

เอกสารแนบ :

แจ้งโอน