ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบข้อมูลกลาง อปท.ระบบใหม่

การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบข้อมูลกลาง อปท.ระบบใหม่

เอกสารแนบ :

ารประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจ