ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4

กบ 0023.2_ว3502 ลว 10 กค 63 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ