ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ