ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

หารือเกี่ยวกับการขออนุมัติเพื่อแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจที่ไม่มีค่าตอบแทน

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ