ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2563

กบ 0023.2/ว157 ลว 22 กย 63 แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2563

เอกสารแนบ :

มติ ก.อบต.   มติ ก อบต. 1   มติ ก.อบต.2   มติ ก.อบต.3   มติ ก.อบต.4   มติ ก.อบต.5