ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564 สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1

กบ 0023.2/ว5365 ลว 4 พย 63 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563)

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ