ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

กบ 0023.2_ว205 ลว 12 มค 64 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (เฉพาะ อบต.อ่าวนาง อบต.คลองขนาน และ อบต.คลองเขม้า)

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ