ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อปท. ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

กบ 0023.2_ว203 ลว 12 มค 64 การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อปท. ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ