ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารแนบ :

หนังสือ   เอกสารแนบ